Řečtina v Praze!

Kontaktujte nás:

tel: 210 215 320

  

Veřejné kurzy řečtiny

V jazykové škole Channel Crossings nabízíme kurzy všeobecného jazyka, konverzační kurzy a intenzivní kurzy řečtiny. Všechny tyto kurzy učíme od začátečníků po pokročilé. Řečtinu u nás vyučují jak čeští lektoři tak rodilí mluvčí. 

Všeobecný kurz řečtiny:

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). 

Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Konverzační kurz řečtiny:

Kurz se věnuje především rozvoji komunikačních dovedností a znalosti slovní zásoby. Na širokém spektru různorodých témat se seznámíte se slovní zásobou různých oblastí našeho života

V rámci komunikačních aktivit rozvinete své schopnosti mluveného projevu (vyjádřit názor, reagovat na názory ostatních, diskutovat apod.). Kurz není navázán na konkrétní výukové materiály.


Semestrální kurzy probíhají 17 týdnů, kurz celkem zahrnuje 34 lekcí a maximální počet studentů ve skupině je 10. Kurzy můžete vybírat v naší nabídce na www.chc.cz/rozvrh


pro více informací o veřejných kurzech řečtiny nás neváhejte kontaktovat:

tel.: 210 215 320 - 321

e-mail: jazykovaskola@chc.cz