Řečtina v Praze!

Kontaktujte nás:

tel: 210 215 320

  

Řecký jazyk představuje samostatnou větev indoevropských jazyků, jejíž počátek můžeme datovat až do 15. století př. n. l. Vývoj dnešní moderní řečtiny je sledován od helénistického období.

Současná řečtina je přímou pokračovatelkou starořečtiny. Většinu slovní zásoby řečtiny tvoří původní řecká slova. Řecké písmo alfabeta přežilo téměř 2 900 let.

Moderní řečtina je oficiálním jazykem Řecka a řecké části Kypru, ale je hojně rozšířena i na Balkáně (v Albánii, Bulharsku, Makedonii) a v Turecku (především při pobřeží Egejského moře).Víte, že…?

  • v Řecku je svátek považovaný za důležitější než narozeniny?
  • na ostrově Zakynthos se nachází největší řecká vlajka na světě, její celková plocha je skoro 700 m2?
  • typické řecké víno Retsina vzniklo svým způsobem náhodou a to tak, že pryskyřice použitá na těsnění nádob s vínem pronikla do vína a ovlivnila jeho chuť?